Svensk tandläkare i Spanien ger billig tandvård i jämförelse med svenska priser!

pris priser precio precios price prices

Våra priser ligger 20-40% under de svenska priserna för samma behandling, trots att vi inte är en lågprisklinik i Spanien. Behandlingsmetoder, utrustning, materialval och utbildning motsvarar de i Sverige. Det ända som skiljer är priser och snabbheten med vilken du kan komma till din tandläkare. Vi har jämfört priserna för att gå till tandläkaren i de skandinaviska länderna och att gå till oss. Vill du ha mer exakt information är du välkommen till kliniken för att jämföra prislistorna vi tagit fram för alla skandinaviska länder.

Priser enligt TLV referensprislista.

Vi har jämfört våra priser med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) referensprislista och funnit att våra priser är avgjort billigare än dessa. Denna länk leder till TLV referensprislista.

Du bör komma ihåg att det är fri prissättning på tandvård såväl i Sverige som i Spanien, så priserna varierar från klinik till klinik. Be därför alltid om ett skriftligt kostnadsförslag innan du påbörjar en omfattande behandling. Tandläkarens diagnos och föreslagna behandling påverkar givetvis priset på tandvården.

Varför är vi billigare?

Ja, frågan är ju fullt motiverad. Det beror nog främst på två orsaker, dels är kostnadsläget för att driva företag lägre i Spanien än i Sverige. Men så är också konkurrensen hårdare här än i Sverige. Den lokala patientstocken är givetvis vår primära målgrupp, och de jämför priserna med andra kliniker i vår närhet.Prisjämförelse mot svenska priser

Här ger vi dig tre exempel för att du skall se skillnaden mellan priser i Sverige och hos oss:

priser-precio-price-tannlege-dentista-dentist-tandläkare-tandlæge

1. Årlig kontroll

På en enkel undersökning med röntgenbilder och rengöring spar du ungefär vad en billig flygbiljett (enkel resa) Malaga-Skandinavien kostar (eller Skandinavien-Malaga beroende på var du befinner dig).Vi pratar alltså om ca 40-50€ billigare än i Sverige.

2. Tandblekning

priser precios price priser tannbehandling cuidado dental care tandvård tandbehandling

På en tandblekning spar du motsvarande vad en flygbiljett tur retur till skandinavien (eller till Malaga om du är i Sverige) med lågprisflyg och eventuellt en taxiresa till flygplatsen skulle kosta. Här pratar vi om en besparing på circa 100-200€

3. Rotfyllning och krona

För en rotfyllning och krona spar du motsvarande två flygbiljetter tur retur till skandinavien med lågprisflyg och fyra taxiresor till och från flygplatserna, eller en fullpris reguljärbiljett tur retur till skandinavien. Skillnaden i pris mot Sverige är alltså ungefär 400-500€.

Slutsats

Bor du i Spanien, gå då till tandläkaren INNAN du reser till Skandinavien, det kan finansiera hela resan. Bor du i Skandinavien kan du fiansiera en golf- eller solvecka i Spanien med att välja att göra mellanstora och stora tandläkarbehandlingar här.By Catharina Hvid-Hansen