Norsk og Svensk tannlege i Spania yter billig tannpleie sammenlignet med norske priser!

pris priser precio precios price prices

Våre priser ligger 20-40 % under de norske prisene for samme behandling, til tross for at vi ikke anses som en lavprisklinikk i Spania. Behandlingsmetoder, utstyr, valg av materialer og utdannelse tilsvarer de i Norge. Det eneste som skiller er prisene og hvor raskt du kan komme til hos tannlegen din. Vi har sammenlignet prisene for det å gå til tannlegen i de skandinaviske landene i forhold til det å komme til oss. Om du vil ha mer nøyaktig informasjon er du velkommen til klinikken for å sammenligne prislistene vi har laget for de forskjellige skandinaviske landene.

Helse- og Omsorgsdepartementets liste over priser og stønad.

Vi har sammenlignet våre priser med Helse- og Omsorgsdepartementets liste over "Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012" og funnet at våre priser helt avgjort er billigere enn denne referanseprislisten. Denne lenken går til Helse- og Omsorgsdepartementes Rundskriv I-7/2011.

Du bør huske at det er fri prissetting på tannbehandling i Norge og i Spania, så prisene varierer fra klinikk til klinikk. Du bør derfor alltid be om et skriftlig kostnadsoverslag før du starter en omfattende behandling. Tannlegens diagnose og foreslåtte behandling påvirker naturligvis prisen for behandlingen.

Hvorfor er vi billigere?

Ja, spørsmålet er helt berettiget. Det avhenger først og fremst av to ting, den ene er at kostnadene for å drive et firma er lavere i Spania enn i Norge. Men så er også konkurransen tøffere her enn i Norge. De lokale pasientene er naturligvis vår primære målgruppe, og de sammenligner prisene med andre klinikker i nærheten av oss.

Sammenligning i forhold til norske priser.

Her gir vi deg tre eksempler slik at du kan se forskjellen mellom priser i Norge og hos oss:

priser-precio-price-tannlege-dentista-dentist-tandläkare-tandlæge

1. Årlig undersøkelse

På en enkel undersøkelse med røntgenbilder og tannrens sparer du omtrent hva en billig flybillett (én vei) fra Malaga til Skandinavia koster deg (eller Skandinavia til Malaga, avhengig av ditt bosted). Vi snakker altså om ca. 40-50 € avslag i forhold til i Norge.

2. Tannbleking

priser precios price priser tannbehandling cuidado dental care tandvård tandbehandling

På en tannbleking sparer du tilsvarende hva en flybillett tur-retur til Skandinavia (eller til Malaga, hvis du er i Norge) med lavprisfly og muligens en taxi til flyplassen vil koste. Her snakker vi om en besparing på ca. 100-200€.

3. Rotfylling og krone.

For en rotfylling og krone sparer du tilsvarende to flybilletter tur-retur til Skandinavia med lavprisfly og fire taxiturer til og fra flyplassene, eller en tur-retur-billett til full pris til Skandinavia. Prisforskjellen i forhold til Norge er altså omtrent 400-500€.

Konklusjon.

Om du bor i Spania, bør du gå til tannlegen FØR du reiser til Skandinavia, det kan finansiere hele reisen. Om du bor i Skandinavia kan du finansiere en golf- eller soluke i Spania ved å velge å få utført mellomstore og store tannlegebehandlinger her.By Catharina Hvid-Hansen